14 dages frist

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke transportøren) får

  • varerne i fysisk besiddelse.
  • den sidste vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
  • det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.
  • den første vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen med DAN:SK Beverages APS  indgås, hvis aftalen vedrører en tjenesteydelse.

 

Udnyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden fortrydelsesfristens udløb meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring eller ved at benytte denne standardfortrydelsesformular , der sendes pr. postbesørget brev eller email til:

DANSK Beverages ApS
Brudelysvej 21B

2880 Bagsværd

Danmark
Email: hi@drinkdansk.com

 

Tilbagebetaling

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslut-ning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

 

Returnering af varer mv.

Hvis du ønsker at returnere en ordre, skal du sende varerne til

DAN:SK Beverages ApS
Brudelysvej 23

2880 Bagsværd

Danmark uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kopi af ordrebekræftelsen bedes vedlagt de returnerede varer.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for flasker, og andet indhold som kræver forsvarlig indpakning.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Vi accepterer ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 300 DKK, men kan i særlige tilfælde være højere, f.eks. ved særligt store returforsendelse og ved forsendelser fra visse udlande.