1. GENERELT

Disse betingelser er gældende for forbrugere ved handel på DANSK Beverages ApS’ webshop: www.drinkdansk.com / www.drinkdansk.dk

Bemærk: For at kunne købe varer via DAN:SK webshop skal du:

  • være forbruger,
  • være fyldt 18 år eller have en sådan højere alder, som måtte være påkrævet for køb af øl, vin og spiritus i det land, hvor du opholder dig, 
  • have accepteret disse handelsbetingelser, 
  • forsyne os med dit navn og adresse (herunder gyldig leverings-adresse), telefonnummer, email-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger, og
  • være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af varerne.

Ved bestilling af varer via DAN:SK webshop bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

Ønsker du at handle som erhvervsdrivende, kan du kontakte DAN:SK Beverages ApS på telefon +45 51 94 02 32 eller på e-mail hi@drinkdansk.com

 

2. PERSONLIG KONTO

Du vil skulle oprette en personlig brugerkonto. Du er selv ansvarlig for at holde dit brugernavn og password fortroligt og for at begrænse adgangen til dit brugernavn, password og konto, og du accepterer at påtage dig ansvaret for alle de aktiviteter og køb, der sker på din konto, medmindre sådanne aktiviteter eller køb udføres af en udenforstående tredjemand, der har skaffet sig adgang til din konto på en måde, der ikke skyldes uagtsomhed eller forsømmelse fra din side.

 

3. BESTILLING

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside er ikke en juridisk bindende aftale. Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en email, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via email) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. DANSK Beverages ApS har således mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, udsolgte varer, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. 

Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes først til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt. Du modtager i den forbindelse også en e-mail med tilhørende Track & Trace information.

 

4. PRISER

Alle vores priser er inkl. moms og afgifter, men ekskl. told og fragtomkostninger.

Ved ordrer på mere end DKK 1.000 (inkl. moms og afgifter, men ekskl. told) er fragten af varerne til levering i Denmark (ekskl. Grønland og Færøerne) gratis.

 

Ved alle andre ordre skal du betale alle omkostninger til fragt af de bestilte varer. Disse fragtomkostninger bliver tillagt den pris, der er oplyst på DANSK webshops produktsider, og vil fremgå umiddelbart før du afgiver din endelige bestilling. Vi tager forbehold for tryk- og korrekturfejl samt afgifts- og prisændringer.

 

5. BETALING

Generelt

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa, Mastercard, Diners Club kort, JCB kort og American Express. Der opkræves ikke gebyr ved betaling på DANSK Beverages ApS.

Kortoplysningerne transmitteres SSL-krypteret mellem kunde og www.drinkdansk.com / www.drinkdansk.dk. Vi anvender betalingssystemet ePay, som er certificeret efter PCI-standarden (se mere på www.epay.dk). Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke. Beløbet hæves først på dit kort, når din ordre er bekræftet og de bestilte vare afsendes.

 

Abonnementsordninger

Ved oprettelse af abonnementsordninger (se punkt 9) hos DANSK webshop accepterer du, at der oprettes en betalingsaftale, og at DANSK webshop gemmer dine kortoplysninger og trækker betalingen automatisk fra dit betalingskort.

Vi trækker beløbet fra dit betalingskort den første bankdag af abonnementsperioden. Efter godkendt betaling vil du via email få tilsendt en kvittering på det indbetalte beløb. Hvis betalingen af dit abonnement fejler (kort udløbet, ind-draget eller lign.), vil du få besked via e-mail. Derefter vil du have 8 dage til at gennemføre betalingen, før vi spærrer for din brug af abonnementet. I emailen vil der stå, hvorledes du gennemfører betalingen ved at angive nye betalingsop-lysninger til os og dermed kan fortsætte dit abonnement.

Første gang du opretter en betaling på DANSK webshop får du en kvittering på skærmen, som vi opfordrer dig til at gemme eller udskrive. Når denne kvittering kommer til syne, er du sikker på, at vi har registreret dit abonnement samt betalingsoplysninger.

Abonnementet gælder i den angivende periode, og vi trækker automatisk en abonnementsbetaling, indtil du opsiger abonnementet. Du får en kvittering på alle betalinger sendt via e-mail.

 

6. LEVERING OG FRAGT

Vi benytter forskellige leverandører afhængig af ordrens indhold og afhængig af hvilket lager varerene sendes fra. DAN:SK Beverages ApS har aftaler med bl.a. Webshipper. Dine eventuelle fragtomkostninger er beskrevet under punkt 3 (Priser).

Forventet leveringstid ligger på mellem 1-2 uger fra din ordreafgivelse. Når varen sendes fra vores lager, modtager du en email som kvittering for afsendelse samt Track & Trace information.

Levering anses for sket, når varerne er kommet i din besiddelse. Der skal kvitteres for alle leverancer ved modtagelsen.

 

7. FORTRYDELSESRET

14 dages frist

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke transportøren) får

  • varerne i fysisk besiddelse.
  • den sidste vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
  • det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.
  • den første vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen med DANSK Beverages APS  indgås, hvis aftalen vedrører en tjenesteydelse.

 

Udnyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden fortrydelsesfristens udløb meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring eller ved at benytte denne standardfortrydelsesformular , der sendes pr. postbesørget brev eller email til:

DANSK Beverages ApS
Brudelysvej 21B

2880 Bagsværd

Danmark
Email: hi@drinkdansk.com

 

Tilbagebetaling

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslut-ning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

 

Returnering af varer mv.

Hvis du ønsker at returnere en ordre, skal du sende varerne til

DANSK Beverages ApS
Brudelysvej 21B

2880 Bagsværd

Danmark uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kopi af ordrebekræftelsen bedes vedlagt de returnerede varer.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for flasker, og andet indhold som kræver forsvarlig indpakning.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Vi accepterer ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 300 DKK, men kan i særlige tilfælde være højere, f.eks. ved særligt store returforsendelse og ved forsendelser fra visse udlande.

 

8. REKLAMATIONSRET

Der er to års reklamationsret efter købeloven. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid underrette DANSK Beverages ApS og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamation kan ske pr. email: hi@drinkdansk.com

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

9. ABONNEMENTSORDNINGER

Abonnementsordning mellem kunden og DANSK webshop er, hvor kunden automatisk betaler for sit løbende abonnement. Abonnementet faktureres månedligt.

Hyppigheden af ydelsen eller produktleveringen, pris og lignende kan ses under det konkrete produkt. Udover prisen på produktet skal der pålægges fragtomkostninger, der vil fremgå af hjemmesiden før betaling (se punkt 4 (Priser)). Ved flytning skal der betales fragt i henhold til de nye omkostninger.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af DANSK Beverages ApS eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 1 måned efter aftalens indgåelse.

Ved en parts væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den anden part ophæve abonnementet uden varsel.

 

10. KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hi@drinkdansk.com.

 

11. DATABESKYTTELSESPOLITIK

Persondata

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig og (såfremt du har givet dit samtykke til dette) til at informere dig om produkter, programmer, ydelser og kampagner, som vi tror kan være af interesse for dig. De registrerede oplysninger finder du på vores hjemmeside under ”My Account/Min profil” som du finder via. login i menuen.

Når der indsamles personoplysninger via www.drinkdansk.com / www.drinkdansk.dk sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Som registreret hos www.drinkdansk.com / www.drinkdansk.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til hi@drinkdansk.com.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, dog videregives din email-adresse til fragtfører i forbindelse med afsendelse af postpakker (så du kan modtage leveringsoplysning, herunder T&T).

Personoplysninger registreres hos DANSK Beverages ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ukrypteret. Betalingsdata transmitteres naturligvis krypteret, se punkt 5 (Betaling) og anvendes kun til gennemførelse af din betaling for købte varer.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse handelsbetingelser samt dit køb af varer fra www.drinkdansk.com / www.drinkdansk.dk er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

Eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med disse handelsbetingelser eller dit køb af varer fra www.drinkdansk.com / www.drinkdansk.dk  (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) vil skulle afgøres ved de danske domstole som værneting. Dette har ikke nogen indflydelse på den eventuelle juridiske ret, som du som forbruger måtte have til at rejse en sag ved dit lokale værneting.

 

Senest opdateret d. 28/03/2023, kl. 12.00